K线图的102个买入形态(第2版) K线图的102个买入形态(第2版)

中国劳动社会保障出版社

50 In stock

$21.42
+
-
Wishlist

To add this product to your wish list you must Sign In or Create an account

出版社 : 中国劳动社会保障出版社ISBN : 9787516730843包装 : 平装页码 : 229用纸 : 胶版纸语言 : 中文版次 : 1印刷时间 : 2017-07-01
内容简介

K线图分析技术,是应用*广泛的炒股技术。对于新入市的投资者而言,K线图*容易掌握,也*容易运用于实战。如果投资者能够熟练掌握各种K线形态,掌握各种形态的买点或卖点,将会如鱼得水,如虎添翼。
《K线图的102个买入形态(第2版)》详细介绍了K线图中的102个买入形态。针对每个形态,《K线图的102个买入形态(第2版)》都从技术特征、出击买点、经典案例和实战提高四个方面进行介绍。这种由浅入深、由表及里的介绍顺序,不仅能帮投资者认清形态,还能帮投资者准确把握每个形态的买入时机和实战要点。
《K线图的102个买入形态(第2版)》既可以作为新股民初学K线技术的入门参考书,也可以作为有一定经验投资者的K线形态速查手册。
作者简介

齐晓明,富家益投资理财研究中心分析师,会计学与金融学双学士学位,股票理论基础扎实,擅长技术分析实战及趋势分析。目前主要从事股票、基金等理财工具的实用性研究与分析工作。
目录

第1章 单根K线的买入形态
形态1 低位锤子线
形态2 低位倒锤子线
形态3 大幅下跌后的第一根大阳线
形态4 缩量整理后的第一根大阳线
形态5 缓慢攀升后的大阳线
形态6 大跌之后的十字星
形态7 第一个向上的突破缺口
形态8 看涨捉腰带线
形态9 一字涨停线
形态10 低位螺旋桨

第2章 K线组合的买入形态
形态11 启明之星
形态12 看涨吞没
形态13 曙光初现
形态14 平头底部
形态15 旭日东升
形态16 好友反攻
形态17 阴线孕十字线
形态18 多方炮
形态19 塔形底
形态20 上升三法
形态21 多方尖兵
形态22 红三兵
形态23 上涨分手
形态24 三空阴线
形态25 下跌尽头线
形态26 低位并排阳线
形态27 三个白武士
形态28 三阳开泰
形态29 看涨舍子线
形态30 连续下跌三颗星
形态31 低位揉搓线
形态32 升势鹤鸦缺口
形态33 上涨两颗星
形态34 低档五连阳
形态35 阴线孕育阳线

第3章 多根K线的买入形态
形态36 双重底
形态37 三重底
形态38 头肩底
形态39 V形底
形态40 圆弧底
形态41 潜伏底
形态42 底部岛形反转

第4章 K线图的其他买入形态
形态43 突破前期高点
形态44 突破下降趋势线
形态45 突破矩形上边线
形态46 突破上升趋势的压力线
形态47 在上升趋势线处止跌回稳
形态48 在向上跳空缺口处止跌
形态49 沿均线连续小幅攀升
形态50 连续三个向下跳空缺口后止跌
形态51 大幅下跌后的低位三连阴
形态52 突破三角形上边线
形态53 突破楔形上边线
形态54 在低位出现破位的缩量大阴线
形态55 超越覆盖线
形态56 突破上升通道的上轨
形态57 突破下降通道的上轨
形态58 在矩形下边线处止跌回稳

第5章 技术指标的买入形态
形态59 均线多头排列
形态60 10日均线与30日均线金叉
形态61 向上突破60日均线
形态62 在60日均线处止跌回稳
形态63 长期均线对短期均线构成支撑
形态64 BIAS(乖离率)三条曲线同时超卖
形态65 VR突破200
形态66 MACD指标金叉
形态67 MACD指标与股价底背离
形态68 BOLL下轨对股价构成支撑
形态69 BOLL喇叭口打开
形态70 RSI指标超卖后出现金叉
形态71 RSI指标与股价底背离
形态72 CCI指标突破100
形态73 OBV指标突破长期横盘区间
形态74 W&R指标超卖
形态75 KDJ指标超卖区金叉
形态76 KDJ指标与股价底背离
形态77 股价自下而上突破SAR线
形态78 宝塔线三平底翻红

第6章 量价关系的买入形态
形态79 低位的价升量增
形态80 大涨之后的缩量企稳
形态81 股价突破天量的高点
形态82 缓慢攀升后开始放量拉升
形态83 巨量打开连续无量跌停板
形态84 底量超顶量
形态85 放量跳空后收阳
形态86 在前期密集成交区缩量企稳
形态87 持续放量大涨
形态88 5日均量线与股价底背离

第7章 跟随主力的买入形态
形态89 主力拉高建仓
形态90 主力打压建仓
形态91 主力逼空式拉升
形态92 主力台阶式拉升
形态93 主力打压洗盘
形态94 主力震荡洗盘

第8章 K线图的综合买入形态
形态95 三金叉
形态96 老鸭头
形态97 散兵坑
形态98 空中加油
形态99 突破重围
形态100 平台起飞
形态101 胜利会师
形态102 底部高跟鞋
出版社 : 中国劳动社会保障出版社ISBN : 9787516730843包装 : 平装页码 : 229用纸 : 胶版纸语言 : 中文版次 : 1印刷时间 : 2017-07-01
内容简介

K线图分析技术,是应用*广泛的炒股技术。对于新入市的投资者而言,K线图*容易掌握,也*容易运用于实战。如果投资者能够熟练掌握各种K线形态,掌握各种形态的买点或卖点,将会如鱼得水,如虎添翼。
《K线图的102个买入形态(第2版)》详细介绍了K线图中的102个买入形态。针对每个形态,《K线图的102个买入形态(第2版)》都从技术特征、出击买点、经典案例和实战提高四个方面进行介绍。这种由浅入深、由表及里的介绍顺序,不仅能帮投资者认清形态,还能帮投资者准确把握每个形态的买入时机和实战要点。
《K线图的102个买入形态(第2版)》既可以作为新股民初学K线技术的入门参考书,也可以作为有一定经验投资者的K线形态速查手册。
作者简介

齐晓明,富家益投资理财研究中心分析师,会计学与金融学双学士学位,股票理论基础扎实,擅长技术分析实战及趋势分析。目前主要从事股票、基金等理财工具的实用性研究与分析工作。
目录

第1章 单根K线的买入形态
形态1 低位锤子线
形态2 低位倒锤子线
形态3 大幅下跌后的第一根大阳线
形态4 缩量整理后的第一根大阳线
形态5 缓慢攀升后的大阳线
形态6 大跌之后的十字星
形态7 第一个向上的突破缺口
形态8 看涨捉腰带线
形态9 一字涨停线
形态10 低位螺旋桨

第2章 K线组合的买入形态
形态11 启明之星
形态12 看涨吞没
形态13 曙光初现
形态14 平头底部
形态15 旭日东升
形态16 好友反攻
形态17 阴线孕十字线
形态18 多方炮
形态19 塔形底
形态20 上升三法
形态21 多方尖兵
形态22 红三兵
形态23 上涨分手
形态24 三空阴线
形态25 下跌尽头线
形态26 低位并排阳线
形态27 三个白武士
形态28 三阳开泰
形态29 看涨舍子线
形态30 连续下跌三颗星
形态31 低位揉搓线
形态32 升势鹤鸦缺口
形态33 上涨两颗星
形态34 低档五连阳
形态35 阴线孕育阳线

第3章 多根K线的买入形态
形态36 双重底
形态37 三重底
形态38 头肩底
形态39 V形底
形态40 圆弧底
形态41 潜伏底
形态42 底部岛形反转

第4章 K线图的其他买入形态
形态43 突破前期高点
形态44 突破下降趋势线
形态45 突破矩形上边线
形态46 突破上升趋势的压力线
形态47 在上升趋势线处止跌回稳
形态48 在向上跳空缺口处止跌
形态49 沿均线连续小幅攀升
形态50 连续三个向下跳空缺口后止跌
形态51 大幅下跌后的低位三连阴
形态52 突破三角形上边线
形态53 突破楔形上边线
形态54 在低位出现破位的缩量大阴线
形态55 超越覆盖线
形态56 突破上升通道的上轨
形态57 突破下降通道的上轨
形态58 在矩形下边线处止跌回稳

第5章 技术指标的买入形态
形态59 均线多头排列
形态60 10日均线与30日均线金叉
形态61 向上突破60日均线
形态62 在60日均线处止跌回稳
形态63 长期均线对短期均线构成支撑
形态64 BIAS(乖离率)三条曲线同时超卖
形态65 VR突破200
形态66 MACD指标金叉
形态67 MACD指标与股价底背离
形态68 BOLL下轨对股价构成支撑
形态69 BOLL喇叭口打开
形态70 RSI指标超卖后出现金叉
形态71 RSI指标与股价底背离
形态72 CCI指标突破100
形态73 OBV指标突破长期横盘区间
形态74 W&R指标超卖
形态75 KDJ指标超卖区金叉
形态76 KDJ指标与股价底背离
形态77 股价自下而上突破SAR线
形态78 宝塔线三平底翻红

第6章 量价关系的买入形态
形态79 低位的价升量增
形态80 大涨之后的缩量企稳
形态81 股价突破天量的高点
形态82 缓慢攀升后开始放量拉升
形态83 巨量打开连续无量跌停板
形态84 底量超顶量
形态85 放量跳空后收阳
形态86 在前期密集成交区缩量企稳
形态87 持续放量大涨
形态88 5日均量线与股价底背离

第7章 跟随主力的买入形态
形态89 主力拉高建仓
形态90 主力打压建仓
形态91 主力逼空式拉升
形态92 主力台阶式拉升
形态93 主力打压洗盘
形态94 主力震荡洗盘

第8章 K线图的综合买入形态
形态95 三金叉
形态96 老鸭头
形态97 散兵坑
形态98 空中加油
形态99 突破重围
形态100 平台起飞
形态101 胜利会师
形态102 底部高跟鞋

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum. Morbi ornare lectus quis justo gravida semper. Nulla tellus mi, dulputate an adipiscing cursus eu, suscipit id nulla donec a neque libero pellentesque aliquet, sem eget laoreet ultrices, ipsum metus feugiat sem, quis fermentum turpis eros eget velit. Donec ac tempus ante. Fusce ultricies massa massa. Fusce aliquam, purus eget sagittis vulputate, sapien libero hendrerit est, sed commodo augue nisi non neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitos.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum. Morbi ornare lectus quis justo gravida semper. Nulla tellus mi, dulputate an adipiscing cursus eu, suscipit id nulla donec a neque libero pellentesque aliquet, sem eget laoreet ultrices, ipsum metus feugiat sem, quis fermentum turpis eros eget velit. Donec ac tempus ante. Fusce ultricies massa massa. Fusce aliquam, purus eget sagittis vulputate, sapien libero hendrerit est, sed commodo augue nisi non neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitos.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Recently Viewed Products 看了又看